Uncategorized

  • ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾ..?

    ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಬದಲಾದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ರೆ ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೀಗ ಹೊರಹಾಕುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಸಮಾಜದ…

    Read More »
  • ಏನ್ ಗುರೂ ಇದು KarnAAtaka.com

      ಕರ್ನಾಟಕ.com(KarnAAtaka.com) ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಾವಿರ ಮೂಲ, ಟ್ವಿಟರ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿವಿ ತನಕ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ವು…

    Read More »
Close